Budowa placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na części dz. ewid.nr 656/41 ul. J. Słowackiego, dz. ewid.nr 656/22 ul. Powstania Styczniowego, dz. ewid.nr 100/21, 1629, Al. Niepodległości