Cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej

ZAPROSZENIE

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce organizuje cykl spotkań informacyjnych na temat Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej.

Spotkania te odbędą się z udziałem Jerzego Plewy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na spotkaniu będzie można usłyszeć bezpośrednio od wysokiej rangi przedstawiciela Komisji Europejskiej jak wygląda przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. W części dyskusyjnej uczestnicy mogą zadawać pytania oraz zgłosić ewentualne uwagi dotyczące WPR, które następnie będą przekazane decydentom w Komisji Europejskiej.

Adresatami spotkania są rolnicy, przedsiębiorcy z sektora agro, organizacje rolnicze, organizacje pozarządowe, sołtysi oraz inne osoby oraz podmioty zajmujące się szeroko rozumianym rolnictwem.

SPOTKANIE DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 11 CZERWCA O GODZINIE 12:00
W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM W BIAŁYMSTOKU, PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 1

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie pod numerem 797 901 126 lub elektronicznie na adres e-mail spotkania@kss.org.pl do 7 dni przed spotkaniem. W razie wszelkich pytań dotyczących wydarzenia prosimy także o kontakt telefoniczny.