Debata „Rolniczy Handel Detaliczny”

Od stycznia br. weszły zmiany w przepisach związane z „Rolniczym handlem detalicznym”. Mając na względzie potrzebę informowania społeczeństwa o nowych możliwościach, Samorząd Województwa Podlaskiego przy wsparciu samorządów powiatowych, wychodzi z inicjatywą zorganizowania debaty publicznej, której celem będzie omówienie najważniejszych aspektów praktycznych stosowania nowych regulacji.

Debata odbędzie się 26 kwietnia 2017r., o godz. 10:00.

Część I: Aspekty podatkowe
Część II: Warunki sanitarne i weterynaryjne

Całość potrwa ok. 2 godzin. Przebieg tej inicjatywy będzie nadawany w Internecie, dlatego też wszyscy zainteresowani mogą w niej uczestniczyć w następujących formach:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (po potwierdzeniu e-mailowym lub tel. 85- 66-54-212),
2) w jednym z punktów transmisyjnych zlokalizowanych dogodnie na terenie województwa podlaskiego (lokalizacje zgodnie z poniższym wykazem, obowiązują potwierdzenia),
3) odwiedzając w dniu Debaty stronę debata.wrotapodlasia.pl przy użyciu ulubionego urządzenia multimedialnego.

Przewidywana jest możliwość zadawania pytań naszym ekspertom – zarówno drogą elektroniczną (pytania należy zadawać na e-mail), jak i telefonicznie: 691-991-756.

A kto będzie odpowiadał na pytania? Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Finansów, inspekcji sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej, doradca podatkowy oraz praktycy, więc uzyskamy informacje z „pierwszej ręki”. Po więcej szczegółów zapraszamy do odwiedzania tego wątku, gdzie będziemy zamieszczać sukcesywne aktualizacje. Serdecznie zapraszamy!

Uwaga – po zakończeniu Debaty będzie możliwość uzyskania nieodpłatnej porady, której udzielać będzie doradca podatkowy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie www:

http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/8566-debata-rolniczy-handel-detaliczny.html

Załączniki: