DORADZTWO

Informujemy, iż na 5 dni robocze przed zakończeniem każdego naboru wniosków o udzielenie wsparcia, Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. nie udziela doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru.

Ponad to informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia.