Dostosowania pomieszczeń kuchennych i magazynowych do wymogów sanitarnych obowiązujących w działalności agroturystycznej – poznawanie dobrych praktyk podczas szkolenia na terenie gm. Narewka – 20 listopad 2013 r. (środa)

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, a szczególnie podmioty świadczące usługi w branży turystycznej lub wyrażające chęć podjęcia działalności tego typu działalności tj. właścicieli kater i gospodarstw agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu turystycznego, przewodników oraz właścicieli moteli i pensjonatów do udziału w szkoleniu na obszarze LGD „Puszcza Białowieska” w dniu 20 listopada 2013 roku (środa);

Celem szkolenia jest zapoznanie mieszkańców naszego obszaru z prawidłowym dostosowaniem pomieszczeń kuchennych i magazynowych do wymogów sanitarnych obowiązujących w działalności agroturystycznej podstawie wizyt w markowych kwaterach agroturystycznych na terenie Regionu Puszczy Białowieskiej.

Program szkolenia:

7.00 – wyjazd z Białegostoku

7:30 – wyjazd z Łap

9:00 – Wizyta w obiekcie agroturystycznym świadczącym usługę żywieniową w sposób naturalny, bazujący na „nieprzerobionym” obiekcie – Agrokwatera „Na Skraju Puszczy” w Zabłotczyźnie; poranna kawa, herbata i domowe ciasto;

11:30 – Wizyta w obiekcie agroturystycznym świadczącym usługę żywieniową zgodnie z obowiązującymi przepisami (obiekt z wdrożonymi przepisami związanymi z żywieniem zbiorowym – GHP GMP opracowanymi i wdrożonymi w ramach działań Podlaskiej KSOW) – Kwatera „Melisa” w Plancie – prezentacja: „Wzorcowe rozwiązania w zakresie wdrożenia GHP i GMP w obiekcie agroturystycznym”; obiad regionalny

15.30 – wyjazd w drogę powrotną

Zapewniamy przejazd i wyżywienie. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenie – dane adresowe oraz określenie rodzaju działalności agroturystycznej – prosimy wysłać na adres mailowy: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl do dnia 15 listopada 2013 roku godzina: 10.00.