• Bez kategorii

Dotacje na małe przetwórstwo

Szersze grono beneficjentów i większe pieniądze do pozyskania – to największe zmiany w działaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. ARiMR podała termin naboru w 2019 roku. Zacznie się jeszcze w styczniu. Z pomocy w wysokości do 500 tysięcy złotych mogą skorzystać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Do tej pory górna granica dofinansowania wynosiła 300 tys. zł, podniesiono ją do 500 tys.

Utworzono także drugą grupę beneficjentów, którzy mogą starać się o wsparcie na małe przetwórstwo. Są to rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Co ważne, w takim przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł.

Kiedy można składać wnioski o dotacje na małe przetwórstwo 2019?

Tegoroczny nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo potrwa od 31 stycznia do 1 marca. Będzie można je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. „Pomoc, jaką można otrzymać ramach Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków”, wyjaśnia agencja.

Na co można dostać dofinansowanie w ramach małego przetwórstwa?

M.in. na: budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych (rolnicy zajmujący się RHD).

Nabór 2019 ma być łatwiejszy administracyjnie na etapie przygotowania inwestycji. „Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie”.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na www.arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Czytaj więcej: https://wspolczesna.pl/dotacje-na-male-przetworstwo-termin-i-nowe-zasady-naboru-2019-takze-w-ramach-rolniczego-handlu-detalicznego/ar/13829506#strefa-agro