DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU ŁOMŻYŃSKIEGO

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, zaprasza osoby w wieku 18-29 lat
do udziału w projekcie „Młodzi z POWEREM”

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie subregionu łomżyńskiego, tj. m. in. na obszarze działania LGD N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, na terenie: gminy: Kobylin-Borzymy, Wyszki.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

  • Grupowa usługa szkoleniowa na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej umożliwiająca uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Grupowa usługa szkoleniowa w zakresie doradztwa w przygotowaniu biznesplanu przyszłej działalności gospodarczej
  • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł
  • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 6 miesięcy w kwocie 2600,00 zł na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków.

W ramach powyższych form wsparcia przewidziane są również stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały biurowe.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu: 86 216 33 26, 86 473 53 20, poprzez stronę internetową: www.podlaskie.org.pl/projekty/projekty-realizowane/młodzi z powerem, pocztę elektroniczną: arr.lomza@podlaskie.org.pl oraz media społecznościowe:

  • facebook: @ARRLomza
  • Instagram: www.instagram.com/arrlomza
  • LinkedIn: www.linkedin.com/in/arrlomza

Załącznik: Ulotka