Dotacje na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Podlaskiem

O dotacje ubiegać się mogą m.in.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz kluby sportowe. Nabór wniosków konkursowych rozpocznie się 7 lutego i potrwa do 4 marca 2022 r. Jeden projekt może być wsparty kwotą maksymalnie 7,5 tys. zł.

Pula środków: 275 tys. zł

Więcej informacji pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/275-tys-zl-na-dzialania-wspomagajace-rozwoj-spolecznosci-lokalnych-w-podlaskiem.html