Dożynki Wojewódzkie w Surażu – 05 wrzesień 2010

W najbliższą niedzielę – 05 września 2010 – odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Dożynki to Słowiańskie Święto Plonów, największe w roku święto gospodarskie rolników
W najbliższą niedzielę – 05 września 2010 – odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Dożynki to Słowiańskie Święto Plonów, największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów. Podczas festynu organizowane zostaną konkursy: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne i konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne”. Ponadto przeprowadzona zostanie wystawa płodów rolnych, prezentacja kulinarnego dziedzictwa i rękodzieła ludowego, prezentacja maszyn i sprzętu rolniczego oraz pokazy historyczne. Dobrą zabawę zapewnią występy zespołów folklorystycznych oraz Czeremszyna.

Serdecznie zapraszamy do Suraża