„Dożynki z produktem lokalnym w Łapach” -11.09.2011