ELEMENTARZ PRODUKTU LOKALNEGO

Szanowni Państwo,

wspierając inicjatywę Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, mającą na celu zorganizowanie producentów produktów lokalnych oraz ich promocję, niniejszym udostępniamy Państwu ELEMENTARZ PRODUKTU LOKALNEGO.

Zachęcamy do lektury.