Ewaluacja zewnętrzna realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020

Raport z ewaluacji zewnętrznej z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania.  

Raport końcowy