Forum Lokalnych Grup Działania – Supraśl 13-14 maja 2013

W dniach 13-14 maja 2013 roku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. uczestniczyło w ogólnopolskim spotkaniu lokalnych grup działania poświęconemu doświadczeniom z wdrażania podejścia LEADER w latach 2007-2013 oraz planowaniu okresu 2014-2020.

Konferencja objęta była patronatem honorowym Pana Stanisława Kalemby – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na forum spotkały się LGD z całego kraju, jak również goście z Finlandii, Francji, Czech, Węgier oraz Litwy. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, identyfikację wartości dodanej oraz podsumowywało dokonania we wdrażaniu podejścia LEADER. Wskazywano na możliwości rozwiązań i pojawiających się barier w procesie programowania na lata następne, ze szczególnym uwzględnieniem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (CLLD), dokonano również prezentacji przykładów dobrych praktyk projektów realizowanych ze środków Leadera. Każde z województw prezentowało swoje dokonania oraz atuty na stoiskach, woj. podlaskie prezentowało: sery korycińskie, chleby i kibiny, narwiańskie ogórki kiszone oraz miody. Odbyły się panele dyskusyjne podczas których wysunięto wnioski nt. zmian w podejściu podmiotów zaangażowanych we wdrażanie, znaczenie programu dla wzrostu wiedzy społeczności lokalnych, obrazu polskiej wsi po Leaderze, wartości dodanej programu. Była to wspaniała okazja do poznania się pomiędzy członkami poszczególnych Lokalnych Grup Działania, wymiany doświadczeń oraz wspólnej dyskusji nad przyszłością Leadera. Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w takim spotkaniu.