Gmina Kobylin-Borzymy


Urząd Gminy Kobylin-Borzymy

18-204 Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11

tel. 86 274 30 03
fax. 86 274 30 26

mail: kobylinb@wp.pl

Powierzchnia gminy: 120 km²
Liczba ludności: 3 378

Liczba podmiotów gosp.: 121


Częściowe położenia gminy w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego, a w związku z tym liczne walory przyrodnicze, decydują o atrakcyjności tego obszaru. Gmina obejmuje fragment rozlewisk nadnarwiańskich będących pod ochroną parku, położonych na granicy z gminami Sokoły i Choroszcz, stanowiących zjawisko wyjątkowe, nie mające odpowiednika w Europie. Tu Narew tworzy liczne rozgałęzienia i odnóża odznaczające się wysokim stopniem naturalności, układające się w skomplikowaną sieć. Tutaj wykształcił się też rozległy, wypełniający całe dno doliny ekosystem bagienny z unikalną florą i fauną. Wśród szuwarów turzycowych, tworzących ostoję lęgową o znaczeniu międzynarodowym, znajduje schronienie ponad 150 gatunków ptaków błotno – wodnych. Ważną kwestią jest zachowanie walorów środowiskowych, nie skażonych zanieczyszczeniami przemysłowymi i wielkomiejskimi. Dlatego też władze gminy podejmują aktywne działania na rzecz ekologii. Na uwagę zasługuje tu aktywnie rozwiązywany problem gospodarki ściekami: zarówno przez budowę kanalizacji jak i przez budowę zbiorowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Istotne jest także podnoszenie świadomości ekologicznej. Dlatego też w latach 2005 – 2008 realizowany będzie program edukacyjny z zakresu gospodarowania odpadami, w którym udział wezmą mieszkańcy gminy Kobylin-Borzymy. Bezcenne środowisko przyrodnicze na terenie gminy zachęca do uprawiania turystyki, zwłaszcza krajobrazowej. Rzeka na obszarze parku jest udostępniona do wędkowania; urozmaiceniem wypoczynku mogą być przejażdżki łódkami „pychówkami”, można też wypożyczyć łodzie i kajaki.

W Kobylinie-Borzymach na uwagę zasługuje układ wsi: ulicówka reprezentująca XV-wieczne osadnictwo. Warto też zobaczyć obiekty architektoniczne: kościół w stylu neogotyckim pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, cmentarz rzymsko-katolicki i kaplicę cmentarną z 1862 r.

W stolicy gminy mają swoją siedzibę zakłady i obiekty użyteczności publicznej służące jej mieszkańcom. Do stałego repertuaru imprez odbywających się w gminie wpisała się Biesiada Miodowa organizowana w pierwszą niedzielę września we wsi Kurowo. Kilkanaście pasiek z Podlasia ma tu okazję do zaprezentowania swoich wyrobów. Można spróbować wszelkich gatunków miodu, obejrzeć i kupić wielobarwne nektary, świece z wosku pszczelego i preparaty lecznicze z propolisu. We wsi Kurowo, w pobliżu narwiańskich rozlewisk, wznosi się dobrze zachowany dwór szlachecki z XIX w. Jego tradycja nie wiąże się z historią jednego rodu – majątek kurowski na przestrzeni lat miał wielu właścicieli. W skład kompleksu dworskiego wchodzi dawny budynek mieszkalny, zabytkowa oficyna oraz park złożony z sześciu kwater wydzielonych lipowymi alejami. Za murem oddzielającym część oficjalną od gospodarczej znajduje się dawna kuźnia, stajnia, wozownia i stodoła. Od 1988 r. majątek kurowski jest siedzibą i własnością Zarządu Narwiańskiego Parku Narodowego. Przy dworku znajduje się strzeżone pole biwakowe, wiata i miejsce na ognisko. Z usytuowanej nieopodal wieży widokowej można obserwować i sfotografować przepiękną, zielono – błękitną narwiańską panoramę. Wśród narwiańskich rozlewisk, pomiędzy Kurowem i Waniewem wznoszą się ruiny dawnej fortyfikacji ziemnej. Jest to usypany ok. 1521 r. szaniec, nazwany przez okoliczną ludność Koziołkiem. Jego zadaniem była zabezpieczanie przeprawy przez Narew. Spełniwszy swoją funkcję podczas potopu szwedzkiego, niepotrzebny już fort opustoszał. Obecnie można do niego dotrzeć łodzią lub, gdy poziom wody jest niski, pieszo od strony rzeki Kurówki.

W skład gminy wiejskiej Kobylin-Borzymy wchodzi 40 wsi sołeckich: Franki-Dąbrowa, Franki-Piaski, Garbowo-Kolonia, Kierzki, Kłoski-Młynowięta, Kłoski-Świgonie, Kobylin-Borzymy, Kobylin-Cieszymy, Kobylin-Kruszewo, Kobylin-Kuleszki, Kobylin-Latki, Kobylin-Pieniążki, Kobylin-Pogorzałki, Kropiwnica-Gajki, Kropiwnica-Racibory, Kurowo, Kurowo-Kolonia, Kurzyny, Makowo, Milewo Zabielne, Mojki, Nowe Garbowo, Piszczaty-Kończany, Piszczaty-Piotrowięta, Pszczółczyn, Sikory-Bartkowięta, Sikory-Bartyczki, Sikory-Janowięta, Sikory-Pawłowięta, Sikory-Piotrowięta, Sikory-Tomkowięta, Sikory-Wojciechowięta, Stare Garbowo (Garbowo Stare), Stare Wnory, Stypułki-Borki, Stypułki-Szymany, Stypułki-Święchy, Wnory-Kużele, Wnory-Wandy, Zalesie Łabędzkie.