Gra terenowa z elementami ploggingu

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD N.A.R.E.W. do udziału w grze terenowej z elementami ploggingu.

W dniu 24 maja 2024 r. na terenie miasta Tykocin odbędzie się Gra terenowa z elementami ploggingu.

W grze udział mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD N.A.R.E.W.

Organizatorzy zapewniają dla wszystkich uczestników słodką przekąskę i butelkę wody podczas gry oraz poczęstunek w formie grilla po zakończeniu rywalizacji.

Zgłoszenia należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl.
Zgłoszeń dokonuje lider drużyny poprzez wysłanie wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych wszystkich członków drużyny na adres e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl.
Zgłoszenia przesyłać należy do dnia 17 maja 2024 r. do godziny 12:00.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Grze terenowej Liderzy drużyn zostaną powiadomieni drogą telefoniczną (sms).

Więcej informacji na temat Gry znajduje się w regulaminie.