„Grupy Operacyjne – pierwsze doświadczenia”

SZANOWNI PARTNERZY SIECI NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH

Zachęcamy do zapoznania się z polskojęzycznym materiałem filmowym pt. „Grupy Operacyjne – pierwsze doświadczenia”, zrealizowanym przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. W Polsce Grupy Operacyjne mogą otrzymać wsparcie w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Filmik do obejrzenia pod poniższym linkiem:

„Grupy Operacyjne – pierwsze doświadczenia”

Zapraszamy również do obejrzenia emisji cyklu filmów pt. „Nowoczesność w rolnictwie”, które zostały zrealizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poszczególne odcinki cyklu emitowane są w TVP1 w piątki w paśmie dla rolników po Agrobiznesie i Agropogodzie. Szczegółowy wykaz emisji w załączeniu.

Załączniki: