II Podlaskie Forum Agroturystyczne – 06 grudnia 2013 – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. O. Tarsiuka 2 w Kleosinie

W dniu 06 grudnia 2013 roku pracownicy Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. uczestniczyli w „II Podlaskim Forum Agroturystycznym” zorganizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Politechniką Białostocką.

 

Konferencja miała na celu integrację, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej oraz kwaterodawcami.

 

Podczas konferencji poruszone były kwestie bezzwrotnego źródła finansowania agroturystyki, wprowadzanie żywności do obrotu, jak również aspekty podatkowe w ramach prowadzonej działalności rolnej. Dodatkowo zaprezentowany został raport pn. „Priorytety działań na rzecz agroturystyki w województwie podlaskim” oraz dokonano prezentacji działań KSOW na rzecz agroturystyki.