II Podlaskie Forum Agroturystyczne – 06 grudnia 2013 Wydział Zarządzania Polityki Białostockiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. II Podlaskie Forum Agroturystyczne, która odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej przy ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wspólnie z Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Politechniką Białostocką.

 

Konferencja ma na celu integrację, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy instytucjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej oraz kwaterodawcami

 

Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie bezzwrotnego źródła finansowania agroturystyki, wprowadzanie żywności do obrotu, jak również aspekty podatkowe w ramach prowadzonej działalności rolnej. Dodatkowo zaprezentowany zostanie raport pn. „Priorytety działań na rzecz agroturystyki w województwie podlaskim”.

 

Sekretariat przedsięwzięcia oraz rejestrację uczestników prowadzi PROT. Wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników z jednej instytucji/gospodarstwa w przypadku ograniczonej dostępności miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularze przyjmowane są do dnia 02 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 na adres mailowy: urszula.laszczewska@podlaskieit.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz transport autokarowy. Szczegółowy przebieg transportu będzie rozesłany drogą elektroniczną.

 

W załączeniu program konferencji oraz karta zgłoszeniowa (pliki do pobrania)