Impreza ze Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. !!!!

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza nabór propozycji do współorganizacji wydarzenia kulturalnego, tj. np. imprezy plenerowej, festynu / pikniku rodzinnego, imprezy sportowej itp., aktywizującej lokalną społeczność, zorganizowanego na terenie każdej z gmin wchodzącej w skład LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek (z terenu każdej z gmin zostanie wybrane do dofinansowanie jedno wydarzenie).
 

Szczegóły współorganizacji oraz wysokość jego dofinansowania zostaną uszczegółowione w Umowie Partnerstwa zawartą z każdą z wybranych podmiotów.

 

Propozycje prosimy przesyłać do dnia 07 maja 2013 r. drogą mailową;

 

Propozycja powinna zawierać:

  1. Dane Wnioskodawcy

  2. Tytuł, termin i lokalizację wydarzenia,

  3. Grupy odbiorców oraz przewidywaną liczbę uczestników,

  4. Krótki opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem konieczności dofinansowania przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. wybranych kosztów,

  5. Krótki opis proponowanych zasad współorganizacji wydarzenia ze Stowarzyszeniem

 

Do składania propozycji zachęcamy zwłaszcza Stowarzyszenia działające na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz instytucje kultury.

 

Wydarzenie to zostanie dofinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.

 

Do pobrania: