Impreza ze Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. !!!! – dogrywka

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ogłasza ponownie nabór propozycji do współorganizacji wydarzenia kulturalnego, tj. np. imprezy plenerowej, festynu / pikniku rodzinnego, imprezy sportowej itp., aktywizującej lokalną społeczność, zorganizowanego na terenie każdej z gmin wchodzącej w skład LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek (z terenu każdej z gmin zostanie wybrane do dofinansowanie jedno wydarzenie) dla gmin: Turośń Kościelna oraz Sokoły

 

Szczegóły współorganizacji oraz wysokość jego dofinansowania zostaną uszczegółowione w Umowie Partnerstwa zawartą z każdą z wybranych podmiotów.

 

Propozycje prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2013 r. do godz. 15.00 drogą mailową;

 

Propozycja powinna zawierać:

  1. Dane Wnioskodawcy

  2. Tytuł, termin i lokalizację wydarzenia,

  3. Grupy odbiorców oraz przewidywaną liczbę uczestników,

  4. Krótki opis wydarzenia wraz z uzasadnieniem konieczności dofinansowania przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. wybranych kosztów,

  5. Krótki opis proponowanych zasad współorganizacji wydarzenia ze Stowarzyszeniem

Do składania propozycji zachęcamy zwłaszcza Stowarzyszenia działające na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz instytucje kultury.

Wydarzenie to zostanie dofinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013.

 

Do pobrania (wzór umowy partnerskiej):