Informacja dla Beneficjentów NABORU nr 5/2019 i NABORU nr 6/2019

Szanowni Beneficjenci,
w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia ogłoszonego NABORU nr 5/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W. oraz NABORU nr 6/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD N.A.R.E.W., zwracamy się z prośbą o wcześniejszy kontakt z Biurem, w przypadku dołączania do wniosku dokumentów w formie kopii, która wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
Ponadto, jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejsze składanie przygotowanych wniosków, co usprawni proces ich rejestracji.