• Bez kategorii

Informacja o składkach członkowskich w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,
Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż Uchwała nr Z/XXVI/06/18 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 19.06.2018 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej jest nadal obowiązująca.
W zwiazku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o regulowanie składek członkowskich za 2019 rok.

W przypadku gmin członkowskich wysokość kwoty do zapłaty należy wyliczyć na podstawie liczby mieszkańców w gminie (stan na dzień 31.12.2018 roku).

Składkę członkowską należy wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia N.A.R.E.W., tj.: SBR BANK 96 8769 0002 0390 8048 2000 0020