Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta koordynatora projektu ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta koordynatora projektu ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Maria Jaworska zamieszkała w Białymstoku

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 5 kandydatów, spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu, Pani Katarzyna Maria Jaworska wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku asystenta koordynatora ds. wdrażania lokalnej strategii rozwoju projektu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Posiada wykształcenie wyższe-ekonomiczne, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz obsługi komputera i Internetu. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu funkcjonowania instytucji europejskich i kompetencją w sprawach wymaganych na tym stanowisku.

Andrzej Jurczak
Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W