Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Informacja o wynikach naboru na stanowiska pracy w Biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna:

1. Koordynator ds. wdrażania LSR objętej PROW

Katarzyna Kujawska-Walesieniuk, zam. Łapy

Uzasadnienie wyboru: oferta kandydatki w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru.

2. Asystent Kierownika Biura

Magdalena Kamińska-Cwynar zam. Białystok

Uzasadnienie wyboru: oferta kandydatki w najwyższym stopniu spełniła wymagania określone w procedurze naboru.