Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców operacji własnej 2/2021/OW

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.stowarzyszenienarew.org.pl w dniu 29.11.2021r. informacji o planowanej operacji własnej nr 2/2021/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 29.12.2021r. żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.