Informacja o zakończonych naborach wniosków na działania: „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty”

W trakcie naborów trwających w okresie: 20 maja do 05 czerwca 2013 r. za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” wypłynęły następujące wnioski

W trakcie naborów trwających w okresie: 20 maja do 05 czerwca 2013 r. za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” wypłynęły następujące wnioski:

 

„Odnowa i rozwój wsi”- NAREW/OiRW/I/2013:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

1

173 020,00 zł

173 020,00 zł

 

„Małe projekty” – NAREW/MP/II/2013:

Liczba złożonych wniosków

Wartość wnioskowanego wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu

28

631 725,85 zł

337 144,27 zł

 

W dniu 13 czerwca 2013 r. (czwartek) Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej (Urzędu Marszałkowskiego), gdzie nastąpi ocena pod względem formalnym. Po niej Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.