Informacja o zakończonym naborze wniosków

W trakcie naboru trwającego w okresie 02 – 18 listopada 2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” wypłynęły następujące wnioski:

W trakcie naboru trwającego w okresie 02 – 18 listopada 2011 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” wypłynęły następujące wnioski:

„Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – konkurs nr: NAREW/MP/VII/2011:

Liczba złożonych wniosków38
Wartość wnioskowanego wsparcia799 582,07 zł
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu572 467,74 zł

Odnowa i Rozwój Wsi – konkurs nr: NAREW/OiRW/VIII/2011

Liczba złożonych wniosków 5
Wartość wnioskowanego wsparcia 1 691 500,00 zł
Wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu 2 473 524,00 zł

W dniu 28 listopada 2011 r. Rada Stowarzyszenia oceni złożone wnioski pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. Po ocenie wniosków przez Radę, wnioski zostaną przekazane do właściwej Instytucji Wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, gdzie zostaną ocenione pod względem formalnym. Po tej ocenie Instytucja Wdrażająca zdecyduje, z którymi Wnioskodawcami zostaną podpisane umowy i które projekty mogą być realizowane.