Internetowe badanie ankietowe dotyczące jakości życia mieszkańców Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej warunków funkcjonowania mieszkańców na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Informacje z ankiet pozwolą na poprawę  jakości prowadzonych działań przez LGD. Ankiety zostały opracowane na potrzeby przygotowania LSR 2021-2027. 

Zapraszamy do badania.  Link do ankiety