Interpretacja indywidualna dotycząca VAT

Wszystkim Beneficjentom małych projektów, dla których VAT jest kosztem kwalifikowalnym przypominamy, że do wniosku o płatność obowiązani są dołączyć interpretację indywidualną w zakresie prawa podatkowego. Interpretację indywidualną wydaje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

 

Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (obowiązujący od 01.04.2011 r.) – pobierz plik: ord-in(3)_04_11

 

(Informacje o interpretacji indywidualnej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=1264&id=152889&typ=news