Interpretacja indywidualna prawa podatkowego w „małych projektach”

Przypominamy beneficjentom, którzy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach małych projektów uwzględnili VAT w kosztach kwalifikowalnych, że zobowiązani są do dołączenia do wniosku o płatność interpretacji indywidualne. Organem uprawnionym do wydania interpretacji dla podmiotów z woj. podlaskiego jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej

ul. Św. Jakuba 20

87-100 Toruń


Interpretacja wydawana jest po uiszczeniu opłaty. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

 

Po więcej informacji odsyłamy na stronę Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/interpretacje-podatkowe/interpretacje-indywidualne