IV Forum Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego – Hotel „Nowodwory” w Ciechanowcu – 16-17 października 2014 roku

W dniach 16-17 października 2014 roku pracownicy Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. wraz z Prezesem Zarządu, Panem Andrzejem Jurczakiem oraz z przedstawicielami 13-stu pozostałych Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, wzięli udział w IV Forum Lokalnych Grup Działania województwa podlaskiego, które odbyło się w Hotelu „Nowodowory” w Ciechanowcu.

 

Organizatorem spotkania był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wraz z Lokalną Grupą Działania „Kraina Bobra”.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w dyskusjach. Pani Elżbieta Filipowicz, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiła ogólne, proponowane w PROW 2014-2020 założenia LEADER’a. Pani Diana Seweryńska – Kierownik Referatu ds. Nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – omówiła zasady zakończenie LEADER’a w perspektywie finansowej 2007-2013. Ponadto zwróciła szczególną uwagę na niezmiernie ważny aspekt rozliczenia poszczególnych LGD z zaplanowanych zadań.

Przez dwa dni Pani Joanna Sokólska – ekspert ds. Leadera – omawiała funkcjonowanie LGD wdrażających wielofunduszowe LSR w perspektywie finansowej 2014-2020 w świetle projektu ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność. Ponadto zaprezentowała „Poradnik dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania LSR” zredagowany w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wyników prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania Zakresu Lokalnych Strategii Rozwoju przy Grupie tematycznej ds. Podejścia Leader. Poradnik będzie niezbędny LGD w przygotowaniu nowych wielofunduszowych strategii.

Bardzo ciekawym i wzbudzającym zainteresowanie uczestników był wykład Pana Lechosław Chalecki – właściciela firmy „Szkoła Inspiracji” na temat: „Interpretacja i jej wpływ na efektywność pracy w zespole”. Pani Katarzyna Śniecińska z Lokalnej Grupy Działania Kraina Bobra przedstawiła wykorzystanie środków z PROW 2007-2013 na wybranych przykładach z obszaru działania LGD „Kraina Bobra”.
Wszyscy uczestnicy Forum wyrazili potrzebę organizowania kolejnych spotkań i dyskutowania nad zasadami przygotowania i realizacji wielofunduszowych LSR. Kwestia ta jest niezmiernie ważna z uwagi na fakt, iż województwo podlaskie, jako jedno z trzech w kraju, będzie wdrażać LEADER’a w ramach RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. W praktyce oznacza to znacznie większe środki finansowe do dyspozycji LGD na realizację inicjatyw oddolnych.