IV Forum Lokalnych Grup Działania woj. podlaskiego – Hotel „Nowodwory” w Ciechanowcu