IV nabór 2012 – lista ocenionych operacji

Dnia 13.07.2012 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w czwartym konkursie za rok 2012 (NAREW/OiRW/IV/2012) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”.