KOMUNIKAT DO NABORU nr 8/2020

KOMUNIKAT DO NABORU nr 8/2020

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 2- Wzmocnienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W do 2023r

Cel szczegółowy: Rewitalizacja wybranych obiektów na terenie LGD N.A.R.E.W. na rzecz ich funkcji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz estetyki miejscowości do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2: POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

na operacje z zakresu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 9 ( Rewitalizacja małej skali)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-022/20

W związku z zamknięciem dla interesantów biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi spowodowanego zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy,  iż nabór wniosków nr 8/2020, za zgodą IZ zostaje anulowany.

Komunikat obowiązuje od daty publikacji.