Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W.

Informujemy, iż w  ogłoszeniu o naborze nr 13/2020 Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W. w związku ze zmianą kursu EURO dokonano korekty w zakresie wskazania kwoty wyrażonej w PLN, której równowartość nie powinna przekraczać wartości 100 000 EUR w przypadku projektów rozliczanych metodą ryczałtową wg stanu na dzień ogłoszenia naboru. W związku z powyższą korektą zmianie uległ załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze Warunki udzielenia wsparcia.

Poprzedni zapis:

Uproszczone metody rozliczania wydatków

W niniejszym naborze należy stosować uproszczone metody rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu .

W projektach, których wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 EUR, tj. 454 350,00 zł, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.

Po korekcie:

Uproszczone metody rozliczania wydatków

W niniejszym naborze należy stosować uproszczone metody rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu .

W projektach, których wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000,00 EUR, tj. 462 250,00 zł, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod.

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia – po korekcie

Komunikat obowiązuje od daty publikacji.