• Bez kategorii

Komunikat dotyczący naboru 6/2018

Komunikat do naboru nr 6/2018

dotyczący informacji o Zaleceniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)

Informujemy o zmianie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy, że Zalecenia mają zastosowanie do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, których zakres obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe, jak również projekty, w których przewidziano refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi dokumentami:

Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Komunikat w sprawie VAT_21.09.2018
Zalecenia dotyczące rozliczenia podatku VAT
Załącznik nr 1 (a i b) do Zaleceń
Załącznik nr 2 do Zaleceń
Załącznik nr 3 (a i b) do Zaleceń