Konferencja „Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu – Kleosin, 11 czerwca 2015 r.

W dniu 11 czerwca 2015 roku pracownik Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi uczestniczył w Konferencji promującej projekt „PI Wieloletnie Kontraktowanie Usług Społecznych na terenie województwa podlaskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE w partnerstwie z Gminą Ciechanowiec.

Na konferencji zostały przedstawione główne założenia projektu oraz wymieniono doświadczenia wyniesione z jego realizacji. Dzięki przeprowadzonym badaniom powstały 42 narzędzia składające się na trzy innowacyjne modele procedur wieloletniego kontraktowania usług społecznych. Bardzo ciekawym wystąpieniem była prezentacja międzysektorowej platformy informacyjnej dot. Dotacji umożliwiających wieloletnie kontaktowanie usług społecznych przez JST dla NGO’s przedstawione przez Panią Lidię Dobrowolską – Redaktora Naczelnego portalu PrzedsiębiorczePodlasie.pl.

 

Mamy nadzieję, że wypracowane modele współpracy z organizacjami pozarządowymi będą wdrażane na w gminach będących członkami LGD N.A.R.E.W.