Konferencja „Innowacyjna współpraca JST z NGO’s gwarancją sukcesu – Kleosin