Konferencja otwierająca – AKTIV – Szepietowo, 23 sierpnia 2012