„Konferencja otwierająca II schemat”

Czas trwania zadania: 17 marca 2007
Zakres zadania: Powitanie i przedstawienie II Schematu projektu Leader+ (Prezes Stowarzyszenie N.A.R.E.W.); Leader+ w Województwie Podlaskim w latach 2007-2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego); Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (Ekspert Pani Marzena Cieślak).