Konferencja otwierająca projekt współpracy „Aktywne klastry wypoczynku i rekreacji” – AKTIW – Szepietowo 23 sierpnia 2012.

W dniu 23.08.2012r. w Szepietowie sali bankietowej „Słowiańska” odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy pn.: „Aktywne klastry wypoczynku i rekreacji” realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Po powitaniu przybyłych gości obył się występ tańców ludowych, tj. poloneza i mazura, wykonany przez młodzież należącą do Zespołu Tańców Narodowych z Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu. W ten sposób zostały zaprezentowane efekty realizowanego na terenie Ciechanowca „małego projektu” o nazwie „Szlachcic na zagrodzie – czyli jak to ze szlachtą podlaską bywało…” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wyniku którego uszyto stroje szlacheckie, a także odbywały się warsztaty taneczne i historyczne.

 

Dalszy program konferencji obejmował przede wszystkim omówienie celów i założeń realizowanego projektu współpracy, planowanych działań, efektów i produktów, a także zasad rekrutacji uczestników do projektu. Rozdysponowano materiały promujące projekt, a także rozdano karty zgłoszeniowe. Ponadto przedstawiciele obu partnerujących Lokalnych Grup Działania zaprezentowali zakres dotychczasowej działalności oraz osiągnięć zakresie promocji i rozwoju obszaru. Obie prezentacje skupiły się w szczegolności na przykładach dofinansowanych projektów, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, a także innych inicjatyw informacyjno-promocyjnych, służących promocji obszaru LGD oraz działalności Stowarzyszeń.

 

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Podczas konferencji nastąpiło zapoznanie się z przedstawicielami poszczególnych grup, jak również nawiązano kontakty zawodowe (i nie tylko). Mamy nadzieję, że rozpoczynający się właśnie projekt współpracy będzie kolejnym elementem rozwoju turystyki na obszarze naszych Lokalnych Grup Działania.