Konferencja otwierająca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

W dniu 29 czerwca 2016r w sali świetlicy wiejskiej w Barszczówce (gmina Turośń Kościelna) odbyła się uroczysta konferencja otwierająca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2014-2020.

Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy gmin, członkowie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. i sympatycy tej organizacji, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.
Prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Urszula Jabłońska, zaprezentowała planowane działania w nowej perspektywie, posiadane środki finansowe na poszczególne działania oraz harmonogram planowanych naborów wniosków. Kierownik Referatu ds. nadzoru nad LGD w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – Pani Diana Seweryńska, pogratulowała zespołowi pracującemu nad  Lokalną Strategią Rozwoju zajęcia pierwszego miejsca w konkursie na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Przedstawione zostały również główne założenia RLKS w województwie podlaskim.
Konferencja rozpoczęła okres wytężonej pracy Stowarzyszenia, której efektem ma być polepszenie jakości życia społeczności oraz rozwój obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.