Konferencja otwierająca „TOUR-AKTIV” Lipniak 21-22.05.2012