Konferencja podsumowująca projekt współpracy AKTIW – Kiermusy – 21.11.2012

W dniu 21.11.2012r. w „Karczmie Rzym” w Kiermusach odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy pn.: „Aktywne klastry wypoczynku i rekreacji” realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Bobra” oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W.– Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Program konferencji obejmował przede wszystkim omówienie celów i założeń realizowanego projektu współpracy, a także osiągniętych rezultatów i produktów. Na przykładzie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” zaprezentowano nową formę sprzedaży wypoczynku, tj. pakiety turystyczne, z którymi uczestnicy zapoznali się podczas wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu. Przedstawione zostały także treści opracowanego przewodnika turystycznego obszaru obu Stowarzyszeń, nazwanego na potrzeby opracowania: „Doliną trzech rzek – między Narwią a Bugiem”. Wspólne spotkanie było doskonałym powodem, aby zastanowić się nad możliwościami budowania wspólnej marki na bazie zidentyfikowanych walorów kulturowych i przyrodniczych, tożsamych dla obszaru obu Stowarzyszeń. Podczas dyskusji uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż teren doliny trzech rzek posiada wiele cech unikatowych, czyniąc go atrakcyjnym pod względem turystycznym. Zebrani deklarowali przy tym chęć dalszej współpracy i wykorzystania zdobytej wiedzy oraz wzajemnych relacji do działania na rzecz rozwoju i promocji południowo- zachodniej części woj. podlaskiego. Podczas podsumowania efektów realizacji projektu został przytoczony cytat znanego amerykańskiego przemysłowca H. Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” Wierzymy, że podjęta współpraca będzie początkiem wspólnych sukcesów w zakresie rozwoju turystyki na obszarze obu Lokalnych Grup Działania.