Konferencja podsumowująca projekt współpracy MOBI

Podsumowaniem realizacji projektu MOBI była konferencja, która odbyła się w dniach 22-23 lipca w Supraślu w Borowinowym Zdroju.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych Lokalnych Grup Działania, osoby, odpowiedzialne za pozyskiwanie, opracowywanie i wprowadzanie danych.

 

Podczas konferencji omówiono zasady funkcjonowania internetowego systemu informacyjnego oraz zaprezentowano systemu na wybranych przykładach gmin i LGD. Dyskutowano również nad możliwościami wykorzystania systemu w przyszłości oraz sposobami na ożywienie ruchu turystycznego w gminach poszczególnych partnerów projektu współpracy. Podjęto również temat możliwości rozbudowy systemu i wykorzystanie kodów QR i map Traseo.pl w promocji regionów poszczególnych partnerów.