Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Majątek Howieny w Pomigaczach – 29 maja 2015 roku

W piątek, 29 maja 2015 roku, w godzinach popołudniowych, przy przepięknej pogodzie w Majątku Howieny w Pomigaczach (gmina Turośń Kościelna) odbyła się uroczysta Konferencja Podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 osi 4 Leader.

Zaproszonymi gośćmi byli przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia N.A.R.E.W., często beneficjenci poszczególnych działań z wdrażania LSR, beneficjenci tych działań, członkowie Zarządu w kolejnych kadencjach, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pani Elżbieta Filipowicz, Kierownik ARiMR w Białymstoku – Andrzej Pleszuk, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Białymstoku – Wiesław Żyliński, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z woj. podlaskiego oraz z woj. lubuskiego, współpracujące z LGD gospodarstwa agroturystyczne i inne podmioty.

 

Konferencję otworzyła Prezes Zarządu – Pani Urszula Jabłońska. Zaprosiła ona gości do degustacji produktów lokalnych w „Bufecie N.A.R.E.W.-iańskim”: serów dojrzewających o różnych smakach i kolorach od producentów z naszego terenu tj. P. Danuty Popko, Państwa Sakowiczów czy Wandy i Ryszarda Hryc, kiełbas, różnorodnych wędlin z dziczyzny i wieprzowiny, chleba razowego i pytlowego, smalcu na słodko oraz z cebulką, ogórków kiszonych, konserwowych i małosolnych oraz różnych gatunków miodu, jak również do oglądania wystawy fotografii dokumentującej zrealizowane projekty z wszystkich 9 gmin i Narwiańskiego Parku Narodowego oraz do zapoznania się z publikacjami oraz materiałami reklamowymi i promocyjnymi opracowanymi przez Biuro w czasie realizacji projektu. Kolejnym ważnym punktem tego spotkania było obejrzenie filmu pt. „Podsumowanie wdrażania LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. realizowanej w ramach PROW 2007-2013 osi 4 Leader” przyjętego na koniec gorącymi brawami. Film przedstawia dokonania LGD N.A.R.E.W. w trakcie realizacji projektu. Następnie odbył się występ zespołu ludowego „Klepaczanki” działającego pod opieką Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, który w ramach realizacji działań „Małe Projekty” zrealizował wniosek dotyczący wyposażenia ludowych zespołów śpiewaczych w regionalne stroje ludowe oraz zakup akordeonu.

 

Kulminacyjnym punktem konferencji były podziękowania za wkład włożony we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W.. Zostały one przekazane prezydium Zarządu, tj. Prezesowi, Wiceprezesom oraz Skarbnikowi oraz pozostałym członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje przez kolejne kadencje, autorkom LSR-u, członkom Rady za rzetelną i obiektywną pracę przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy, składanych przez beneficjentów, pracownikom Biura. Wszyscy otrzymali pamiątkowe statuetki lub dyplomy oraz upominki. Głos zabrał Prezes Zarządu w latach 2007-2015 Pan Andrzej Jurczak podsumowując działania w tym okresie. Na zakończenie tej części Konferencji odbyła się wspaniała recytacja wiersza, który zdobył specjalne wyróżnienie na Konkursie Literackim „N.A.R.E.W.-iańska poezja” w 2013 roku wykonana przez podopieczne z Domu Kultury w Łapach należące do grupy teatralnej Teatr Kaprys M.

 

Ostatnia część konferencji była poświęcona przykładom z realizacji działań z działania „Wdrażanie projektów współpracy”. Prezes LGD „Kraina Bobra”, Pani Katarzyna Śniecińska, przedstawiła założenia międzywojewódzkiego projektu współpracy dotyczącego promocji produktów lokalnych o akronimie „PLAT”, który zakończył się występem Stowarzyszenia Muzyków Ludowych Regionu Kozła aż z woj. lubuskiego (partnera z projektu PLAT), przedstawiając zgromadzonym muzykę z instrumentu zwanego „kozłem”.

 

Na podsumowanie i zakończenie konferencji głos zabrała ponownie Prezes Zarządu – Urszula Jabłońska oraz Wiceprezes Robert Wardziński, którzy podziękowali wszystkim za udział w tak ważnym dla LGD N.A.R.E.W. spotkaniu oraz zapowiedzieli wytężoną pracę wszystkich członków Stowarzyszenia oraz Biura w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację.