Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Termin składania zgłoszeń do etapu wojewódzkiego mija 23 marca br.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konferencje_i_szkolenia/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich—o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp-1.html