Konkurs fotograficzny PROW 2007-2013

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Województwie Podlaskim w bardzo istotny sposób wpłynęła na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, poczucia tożsamości wielu lokalnych społeczności oraz poprawę jakości życia ludności wiejskiej.

Zmiany, jakie wciąż zachodzą na obszarach wiejskich nie mogłyby dokonać się bez aktywnej roli wielu lokalnych liderów społecznych oraz zaangażowania różnych środowisk, którym bliska jest troska o krajobraz i kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich. Warto te zachodzące zmiany utrwalić na współczesnej „kliszy” fotograficznej i przybliżyć wszystkim mieszkańcom województwa dobre praktyki realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w Województwie Podlaskim.

Zapraszamy mieszkańców Województwa Podlaskiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „PROW 2007-2013 w Twojej fotografii”. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. W szczególności zapraszamy do udziału mieszkańców miast, by na własne oczy mogli przekonać się, jak wiele udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

Więcej informacji na stronie: http://fotokonkurs.prow.wrotapodlasia.pl/

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20
15-691 Białystok
tel. 85 66 54 700
fax. 85 66 54 708
e-mail: fotokonkurs.prow@wrotapodlasia.pl