KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.” wszystkie osoby zamieszkujące obszar działania Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W., tj. gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady.

Celem konkursu jest m.in. ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich LGD N.A.R.E.W. oraz stworzenie zbioru zdjęć z terenu LGD N.A.R.E.W., które pokażą atuty, moc twórczą i możliwości obszaru oraz zachęcą turystów do odwiedzania LGD N.A.R.E.W.

Prace konkursowe muszą być samodzielne (szczegóły w regulaminie konkursu). Ocena prac będzie dokonywana w trzech kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA – Dziecięca (wiek: do 13 lat)
II KATEGORIA – Młodzieżowa (wiek: 14-17 lat)
III KATEGORIA – Dorośli (wiek: 18 lat i powyżej)

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody w postaci kart podarunkowych do jednej z sieci sklepów RTV/AGD za zajęcie I, II i III miejsca. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne LGD.

Prace – zdjęcia należy składać/przesyłać wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres:

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

z dopiskiem Konkurs fotograficzny pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.”.

Termin składania prac: 1 października 2017 – 17 listopada 2017 (szczegóły w regulaminie konkursu).

Dokładne informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu, a wszystkie informacje można uzyskać pod nr tel. 85 650 51 04 oraz na stronie internetowej: www.stowarzyszenienarew.org.pl

Do pobrania:

AKTUALNY Regulamin konkursu fotograficznego – 03.10.2017 r.

Regulamin konkursu fotograficznego – NIEAKTUALNY

Karta zgłoszeniowa dla osób niepełnoletnich

Karta zgłoszeniowa dla osób pełnoletnich

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.