Konkurs KRUS dla dzieci

100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS trafi do dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. To już trzecia edycja tego projektu. Szkolenie można wykonać do końca października tego roku.

Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2007-2015, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).


Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy:
1. zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i rozwiązać test końcowy,
2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy,
3. przesłać do 31 października tego roku certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.


Szkolenie ma w najnowocześniejszej formie przybliżyć najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Jego celem jest nauczenie prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Organizatorem loterii jest KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej